Polis olmak istiyorum (Nasıl polis olabilirim?)
Trendlerdeki Yazı

Polis olmak istiyorum (Nasıl polis olabilirim?)

1
20

Polis olmak istiyorum (Nasıl polis olabilirim?) Ülkemizde polis memuru olmak için, Polis Akademisi bünyesindeki okullarda eğitim görmek gerekmektedir. Bu okullar;

 • PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu)
 • PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi)
 • POMEM (Polis Mesleki Eğitim Merkezi)

PMYO Nedir?

Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PMYO’da yetiştirir.

Polis olmak istiyorum (Nasıl polis olabilirim)
Polis olmak istiyorum (Nasıl polis olabilirim)

Polis Meslek Yüksek Okulu – PMYO 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak, 
 • Lise ve dengi okullardan mezun ya da lise 4.sınıfta okuyor olmak,
 • ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksekokullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,
 • Bayanlar için 1.62 cm, erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dâhil) ile (27) arasında olması, 
 • Sağlık yönünden, Sağlık yönetmeliğinin 6. maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,
 • Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak.
 • Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak.
 • Genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, videobant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla: -affa uğramış olsalar bile- zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak.
 • Herhangi bir siyasi partiye üye kaydının olmaması, önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
 • Alkol, uyuşturucu ve psikoaktif maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
 • Eşi hakkında; -affa uğramış olsa bile- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  şartları aranır.

PAEM Nedir?

Lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PAEM’de yetiştirir.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi – PAEM

 • Bu alıma sadece Lisans yani 4 yıllık üniversite mezunları başvurabilir.
 • Okuldan Komiser Yardımcısı olarak mezun olurlar.
 • Alımlarda geçerli olan KPSS taban puanı ise KPSS P3 70.000
 • Askerlik yapmış, yapmamış, tecilli olanlar başvurabilir. Muaf olanlar ise sadece Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğine göre engel değilse başvurabilir.
 • Yaş şartı ise, 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
 • Alımlar ise genellikle yılda 1 defa olduğundan KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra oluyor.
 • Okuldaki eğitim süre 9 ay sürebiliyor.
 • Tek eğitim yeri Ankara’dır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi – POMEM

 • En az önlisans (2 yılık ) ve ya lisans (4 yıllık) üniversite mezunu olmanız gerekmektedir.
 • Alımlarda geçerli olan sınav puanı ise KPSS puanıdır. Lisans mezunları için geçerli olan KPSS puanı P3, Önlisans mezunları için geçerli olan taban puan ise KPSS P 93 ‘dür.
 • Alımlarda geçerli olan taban puan 4 yıllıklar için 60.000, 2 yıllıklar için 65.000
 • Eğitim süresi 6 ayı buluyor.
 • Yaş şartı ise 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,
 • Askerlik yapmış, yapmamış, tecilli olanlar başvurabilir. Muaf olanlar ise sadece Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğine göre engel değilse başvurabilir.
 • Polis Okulundan Polis Memuru olarak mezun olunur.

Polis Özel Hareket Eğitimi

 • Bu alıma lise – önlisans – lisans mezunları başvurabiliyor.
 • Yaş şartı ise 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak şartı vardır.
 • Alımlarda geçerli olan sınav ise KPSS’dir.
 • Eğitim süresi değişiklik gösterebiliyor.  6 ay veya 12 ay olabiliyor
 • Askerlik yapmış, yapmamış, tecilli olanlar başvurabilir. Muaf olanlar ise sadece Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğine göre engel değilse başvurabilir.
 • KPSS taban puanları ise Lise Mezunları için KPSS 94 65.000, Önlisans (2yıllık) KPSS P93 65.000, Lisans (4yıllık) KPSS P3 60.000
 • Polis Okulundan Polis Memuru olarak mezun olunur.

Başvuru esnasında adaylardan:

 • Form dilekçe,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
 • Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
 • Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
 • İkametgâh belgesi,
 • ÖSS sonuç belgesi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,
 • Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

Önerilen Yazı
Göz Hastalıkları Nedir ve Neden Oluşur?

Müracaat Kabul İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.

Polis olmak istiyorum. Nasıl polis olabilirim?
INSTAGRAM CLİCK

Yazar Hakkında

https://fosforludusunceler.com/

Yorum Yap

Yorumlar (20)

Popüler Yorumlar
 1. 3 sene önce

  teşekkürler

 2. 3 sene önce

  polislikle alakalı makale araştırması yaptığımda her zaman bu makaleyi ilk başa alıyorum teşekkürler

Yapılan Yorumlar
 1. 4 sene önce

  Kardeşim başvurdu bakalım inşallah olur

 2. 4 sene önce

  bu makale için size çok teşekkür ediyorum <3

 3. 4 sene önce

  makaleniz çok yararlı bir makale olmuş teşekkürler

 4. 4 sene önce

  ben de polis olmak istiyorum :)

 5. 3 sene önce

  teşekkürler

 6. 3 sene önce

  sitenizi çookooookkkk seviyorum <3

 7. 3 sene önce

  bu yazı için size ne kadar teşekkür etsem az çok işime yaradı.

 8. 3 sene önce

  Yes sonunda yararlı bir bilgi

 9. 3 sene önce

  bu bilgiler için teşekkür ederim

 10. 3 sene önce

  sonunda adam akıllı bir yazı buldum polislikle alakalı teşekkür ediyorum

 11. 3 sene önce

  güzel makale

 12. 3 sene önce

  harika bilgiler teşekkür ediyore

 13. 3 sene önce

  bu makale çok güzel ama daha başka makalelerde yayınlayacak mısınız?

 14. 3 sene önce

  Teşekkürler

 15. 3 sene önce

  ben üniversiteyi bitirdim yinede polis olabilir miyim

 16. 3 sene önce

  harika bir içerik teşekkürler

 17. 3 sene önce

  sınavlar hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz teşekkürler

 18. 3 sene önce

  Teşekkürler

 19. 3 sene önce

  Polis olmak istiyorum ve aradığım cevapları makalenizde buldum teşekkür ederim

 20. 3 sene önce

  polislikle alakalı makale araştırması yaptığımda her zaman bu makaleyi ilk başa alıyorum teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.